Beschreibung der Art ...
Hesse2_Tuber-aestivum.pdf
PDF-Dokument [10.6 MB]

Tuber aestivum Fruchtkörper -> Peridie

Tuber aestivum Fruchtkörper im Querschnitt -> Gleba

Tuber aestivum -> Sporenbild

Entwicklung von Tuber aestivum: 600x Vergr.

Beschreibung der Entwicklung
Entwicklung von Tuber aestivum.pdf
PDF-Dokument [8.7 MB]

Besuche seit 1.3.2012